Burger wordt vergeten bij meerlaags veiligheid

maart 19, 2013

In de loop van de STOWA-studiedag over meerlaags veiligheid kwam een aantal ideeën/voorstellen naar voren. Bijvoorbeeld: waarom voeren we in Nederland niet een Watereffectrapportage in, naar analogie van de Milieueffectrapportage? Dit zou een initiatiefnemer van een ruimtelijk plan dwingen om vooraf de waterveiligheid te beargumenteren in het plan. En dus voorkomen dat waterschappen na realisatie van een plan veel toeren moeten uithalen om er voor te zorgen dat de bewoners droge voeten houden. Invoering van de Watereffectrapportage zou wel goed afgewogen moeten worden in relatie tot de geldende regels en normen.

Burger heeft geen handelingsperspectief

Verder werd duidelijk dat bij overstromingen het handelingsperspectief voor de burger heel belangrijk is, maar dat die nu heel vaak ontbreekt of onduidelijk is. Dus wat moet een burger doen bij een overstroming? Eigenlijk is er niemand die dat nu weet. Momenteel lijkt het er op dat burgers bij een overstroming maar het beste thuis kunnen blijven op de eerste verdieping met warme dekens en voldoende drinkwater. Dan zou men tot de conclusie komen dat het toch wel erg handig zou zijn als de meterkasten op de eerste verdieping hadden gezeten i.p.v. in de kelderkast. Nu is het vaak zo dat wanneer er 20 centimeter water op straat staat, de elektriciteit in de woningen uitvalt.

Kortom, zowel de nutsvoorziening als bouwend Nederland zou zich meer de gedachte eigen mogen maken om de elektriciteit voortaan op de eerste verdieping in de huizen te laten binnenkomen in overstromingsgevoelige gebieden. En burgers zullen nooit zelf risicoreducerende maatregelen nemen als ze niet weten wat ze tegen een overstroming kunnen doen. Communicatie naar de burger zal in de meerlaagsveilig­heidsbenadering steeds belangrijker worden, maar is nu nog een onderbelicht gebied.

Evacuatie

Zeker is wel dat een grote evacuatie van de Randstad onmogelijk is bij een overstroming. Dit komt door de verdiepte ligging van snelwegen. Mensen komen gewoon niet weg. Een duidelijk handelingsperspectief voor de burger is er momenteel nog niet, laat staan dat er is nagedacht over hoe je dit moet communiceren. Overigens blijft het altijd zeer de vraag of de burger de aanwijzingen van de overheid zal opvolgen tijdens een (dreigende) overstroming.

Hoe dan ook: om overal in ons land een beschermingsnorm van 1: 100.000 te realiseren (zoals steeds vaker wordt bepleit), is slechts een extra bedrag nodig van vier miljard euro. Om een bank te redden, heeft de overheid dat geld wel direct beschikbaar….

Tot slot: als u een huis wilt kopen, vraag dan eens aan de makelaar op welke hoogte (NAP) het huis staat. Zeer grote kans dat de makelaar dat niet weet.

Het verslag lezen over de STOWA-studiedag over meerlaags veiligheid?  Ga naar: Meerlaags Veiligheid: een zoektocht naar de optimale mix


Wat vindt u? Geef uw mening.