Crisis en water, een mooie uitdaging

juni 20, 2012

De eurocrisis begint nu voor veel mensen voelbaar te worden, ook in de watersector. Vooral de adviseurs merken het in de hoeveelheid werk en in hun tariefstelling.

Hoe lang deze crisis zal duren, weet niemand.

De gedachte dat het na de crisis weer zal worden “als vanouds” roept het beeld op van de bekende struisvogel die zijn kop…. etc.

Veel realistischer is de gedachte dat “het nooit meer zal worden als vroeger”.

Wat gaat er dan veranderen?

Naar mijn idee zal iedereen ten diepste uitgedaagd worden op zijn persoonlijke kwaliteiten en intenties. Status, ervaring, studie, boekenwijsheid en iets uitmuntend kunnen uitrekenen tot drie cijfers achter de komma, zullen veel minder gewicht in de schaal leggen.

Wat veel meer zal gaan tellen, zijn persoonlijke eigenschappen en motieven van waaruit je iets doet. Iets doen omdat je er geld mee verdient en omdat je het leuk vindt of goed kan, is lange tijd een logische en geaccepteerde verklaring geweest. Maar het is ook een verklaring waarin elementen als egocentrisme en niet verder kijken dan de neus lang is, in doorklinken.

Eigenschappen

Om welke eigenschappen gaat het dan wel?

De “Delftse benadering” heeft ons veel goeds opgeleverd. We leven in de veiligste delta van de wereld.

Dat we die benadering zouden moeten handhaven, klinkt door in de voorstellen van het Topteam Water. Hans Huis in ’t Veld, voorzitter van dat team, legde op 19 juni tijdens Liquid of life in Utrecht nog eens uit waar “zijn” team op wil afkoersen. Die koers past naadloos in de “Delftse benadering”. De vraag hoe je de mensen in dit land meekrijgt en hoe innovaties ingebed worden in de maatschappij werden niet goed beantwoord. Innovaties zijn pas innovaties als ze worden uitgevoerd en dat is niet alleen een kwestie van kassa, zoals Huis in ’t Veld veronderstelt.

Maar het gaat nog verder. Niet alleen de maatschappelijke inbreng moet onlosmakelijk onderdeel zijn van de benadering, maar vooral ook vanuit innerlijke betrokkenheid de wil en het bewustzijn om maatschappelijk relevante en maatschappelijk gedragen oplossingen te bereiken.  Dit gaat veel meer in de richting van bewustzijn, openheid, spiritualiteit, verbinding en persoonlijke motivatie. Begrippen die zich niet makkelijk laten verenigen met de rekenmachine en modellen. Maar wel… een mooie uitdaging in het vizier brengen.


Wat vindt u? Geef uw mening.