Ellemmi Tekstproducties levert heldere teksten, afgestemd op de bepaalde doelgroep.

Het gaat om kwalitatief hoogstaande producten waarbij steevast creativiteit en tekstuele deskundigheid worden ingezet.

Andere diensten die ik verricht, zijn:

♠ meeschrijven aan een Plan van Aanpak bij EMVI-aanbestedingen

♠ schrijven van management-samenvattingen

♠ schrijven van jaarverslagen, onderwijsmodules en teksten voor websites

♠ bestaande teksten corrigeren en eindredactie van publicaties

♠ schrijven van biografieën (personen, bedrijven)

♠ blogschrijver/columnschrijver: als u geen tijd of zin hebt om een persoonlijke tekst te schrijven, doe ik dat voor u. Telefonisch geeft u de kerngedachte en ruwe uitwerking aan. Ik maak een concepttekst die vervolgens wordt bijgeschaafd.

♠ het volledig verzorgen van publicaties, inclusief fotografie, opmaak en druk

♠ het maken van indexen