Gevolgen klimaatverandering ingrijpend, innovatie wordt belangrijk

januari 30, 2013

Wat klimaatverandering voor Nederland gaat betekenen, schetste Pier Vellinga op de Praktijkconferentie Klimaatbestendige stad op 24 januari 2013 in Amersfoort. Vellinga is onder meer wetenschappelijk directeur van het nationaal onderzoekprogramma Kennis voor Klimaat.

Hij maakte duidelijk dat wanneer de uitstoot van CO-2 en andere broeikasgassen niet binnen 30 à 40 jaar wereldwijd met ongeveer 80 procent wordt teruggebracht de wereldtemperatuur zal stijgen met naar schatting tussen de 3 tot 6 graden in 2100. Een gemiddelde zomertemperatuur van 16,1 graad (in de periode 1976 – 2005) wordt dan gemiddeld 22 graden in het jaar 2100 in het W+-scenario.

Dit zal onder meer betekenen dat we dan waarschijnlijk 44 nachten per jaar slecht slapen vanwege de hitte die ’s nachts onvoldoende verdwijnt. Ook zal dat leiden tot het sneller smelten van de ijskappen dan voorzien, wat tot een extra zeespiegelstijging zal leiden: minimaal één meter per 100 jaar.

“Meer dan twee graden wereldwijde temperatuurstijging zal lijden tot grote wereldwijde schade, grootschalige bosbranden, misoogsten, overstromingen en verlies van ecosystemen en dientengevolge tot internationale politieke conflicten.”

Temperatuurstijging

Hij wees er op dat de wereldtemperatuur de afgelopen dertig jaar met 0.15 tot 0,20 graden Celsius per tien jaar is gestegen, precies zoals 30 jaar geleden werd aangegeven. Een precies lineair stijgende lijn. “Er is geen econoom die zo’n lijn durft te voorspellen over 30 jaar.” In Nederland is er ook een duidelijke trend tot nu toe: de koude jaren zijn minder koud, de warme jaren worden wat warmer.

Verder wordt het alsmaar duidelijker dat de uitstoot van broeikasgassen de belangrijkste oorzaak is van de temperatuurstijging en dat de zekerheid in de klimaatwetenschap  verder is toegenomen, “omdat het effect van broeikasgassen op de gemiddelde temperatuur inmiddels langs vijf verschillende, onafhankelijke, wetenschappelijke lijnen is aangetoond.”

Klimaatadaptatie

Wat hieraan te doen op het vlak van klimaatadaptatie?

Puur wetenschappelijk gezien is het antwoord redelijk simpel: experimenten doen en effecten meten. In Rotterdam is er bijvoorbeeld met een bakfiets vol meetapparatuur  rondgereden om temperatuurverschillen te meten en welk effect de omgeving daarop heeft. Daaruit bleek onder meer dat bomen meer verkoelen dan oppervlaktewater.

Volgens Vellinga is innovatie enorm belangrijk om ons teweer te stellen tegen de gevolgen van klimaatverandering en om de kosten van klimaataanpassing naar beneden te brengen. Voorbeelden daarvan in de stad zijn:

• Warmte- en koudeopslag

• Groene en reflecterende daken

• Nieuwe bouwmaterialen, nieuwe bouwwijzen en nieuwe inrichting van woonwijken;

• Waterpleinen en waterstraten

“En wat we ook niet moeten vergeten is dat over 30 jaar het stadsleven er sowieso anders zal uitzien dan nu het geval is.”

 


Comments are closed.