Systeemsprong in bouw nodig voor duurzaamheid

09/07/2013  |  No Comments

Succesvolle toepassing van duurzaamheid in de bouw vergt voornamelijk anders leren kijken en anders denken. Dat vindt Willem Verbaan, lector Vastgoedeconomie aan de Hogeschool van Amsterdam. Op het Bouwcampus Duurzaamheidscongres op 27 juni in Amersfoort pleitte hij dan ook zeer voor integraliteit i.p.v. de alledaagse gefragmenteerdheid in de bouwsector. En:… Lees meer

Grote duurzaamheidsopgave voor bouwsector

09/07/2013  |  No Comments

Wat kan en moet de bouw doen om als bedrijfstak duurzaam te opereren? Deze vraag stond centraal tijdens het eerste Bouwcampus Duurzaamheidscongres op 27 juni in Amersfoort. En is de economische crisis een kans of een belemmering richting duurzaamheid? Tijdens verschillende presentaties en workshops bleek in ieder geval dat er… Lees meer

Discussie schaliegas vertroebeld door winning in Amerika

28/06/2013  |  No Comments

Bij de discussie over mogelijke winning van schaliegas in Nederland wordt vaak verwezen naar schaliegsaswinning in Amerika. Dat dit een ongelukkige vergelijking is, kwam helder naar voren tijdens de conferentie ”Schaliegas: kans of bedreiging?” op 21 juni in Hilversum. Ook zitten er onverwachte geopolitieke consequenties aan schaliegaswinning en de betekenis… Lees meer

Winning schaliegas grote gevolgen op CO2-uitstoot en prijsvorming

28/06/2013  |  No Comments

Zonder het verdrag van Kyoto ondertekend te hebben, heeft Amerika een grote reductie bereikt in de uitstoot van CO2. Ook zijn daar de energieprijzen veel lager dan in Europa of Japan. Hoe dit kan? Door de grootschalige winning van schaliegas, zo bleek uit de lezing van Cyril Widdershoven van TNO… Lees meer


College Rijnland moddert voort na exorbitante kredietoverschrijding toevoerwateren Katwijks Kanaal

11/06/2013  |  No Comments

Na een forse kredietoverschrijding op het baggerproject Katwijks kanaal en een zeer kritisch extern rapport hierover,  weigert het college van Dijkgraaf & Hoogheemraden hieruit stevige conclusies te trekken. Wel heeft het college z’n excuses aangeboden aan de leden van de… Lees meer

Burger wordt vergeten bij meerlaags veiligheid

19/03/2013  |  No Comments

In de loop van de STOWA-studiedag over meerlaags veiligheid kwam een aantal ideeën/voorstellen naar voren. Bijvoorbeeld: waarom voeren we in Nederland niet een Watereffectrapportage in, naar analogie van de Milieueffectrapportage? Dit zou een initiatiefnemer van een ruimtelijk plan dwingen om… Lees meer

Meerlaags veiligheid: een zoektocht naar de optimale mix

19/03/2013  |  1 Comment

De kaarten op tafel, zo luidde de titel van de door de STOWA georganiseerde studiedag op 13 maart 2013 over meerlaags veiligheid. Sinds de introductie van dit concept in het Nationaal Waterplan van 2009 wordt hier veel over gepraat en… Lees meer

Bronaanpak medicijnresten zeer gewenst, maar vergt lange adem

14/03/2013  |  No Comments

De workshop over innovatie bij de aanpak van prioritaire stoffen en medicijnresten op het Nationaal Event Innovatieprogramma KRW op 12 maart 2013 kreeg een onverwachte wending. In plaats van louter te kijken naar mogelijke maatregelen en methodieken om die probleemstoffen… Lees meer

Gevolgen klimaatverandering ingrijpend, innovatie wordt belangrijk

30/01/2013  |  No Comments

Wat klimaatverandering voor Nederland gaat betekenen, schetste Pier Vellinga op de Praktijkconferentie Klimaatbestendige stad op 24 januari 2013 in Amersfoort. Vellinga is onder meer wetenschappelijk directeur van het nationaal onderzoekprogramma Kennis voor Klimaat.

Hij maakte duidelijk dat wanneer de uitstoot van… Lees meer