Portfolio

Hieronder staan de belangrijkste opdrachtgevers van de laatste jaren.  

2000 – 2014

 • EMG, een management-adviesbureau gespecialiseerd in duurzaamheid en MVO
 • Kennis voor Klimaat
 • Coating Kennis Transfer
 • Stichting Waterbuffer
 • Ingenieurs-& Technisch Adviesbureau inTech
 • Waaloord
 • TNO
 • Professional Media Group
 • Uitgeverij Cambium
 • ElcaMedia
 • Ecodeautjes
 • Het Waterschap
 • Indigo Move
 • Leven met Water
 • TNO Time
 • Rijkswaterstaat
 • Communicatiebureau Point to Point
 • Kluwer Handboek voor de Arbo- en milieucoördinator
 • Klimaat voor Ruimte
 • Kennisalliantie
 • RIZA
 • Blueconomy
 • Nationaal Groenfonds
 • World Canals Conference
 • Koninklijk Nederlands Waternetwerk
 • Unie van Waterschappen
 • Waterschap Vallei & Eem
 • RIVM
 • Programmabureau Ruimte voor de Rivier
 • NAM
 • STOWA
 • Belvedere
 • Duurzaamheid Academie
 • Deltares
 • Habiforum
 • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 • Provincies.nl
 • Algemeen Politie Blad
 • Korpsmagazine regiopolitie Amsterdam-Amstelland
 • Corps Courant/KLPD Magazine
 • Waterschap Regge en Dinkel
 • Essent Milieu
 • KWA Bedrijfsadviseurs

 

Klik hier voor een overzicht van mijn opdrachtgevers uit de periode 1990 -1999

Klik hier voor een overzicht van mijn opdrachtgevers uit de periode 1984 -1989