Watersector moet nog veel leren op het gebied van communicatie

november 2, 2012

Wat kan de watersector leren van de grote theaterproducties om de boodschap bij het grote publiek over te brengen? En hoe betrek je de Nederlandse bevolking bij het Deltaprogramma? Deze vragen stonden centraal in de bijdrage van Erwin van Lambaart, algemeen directeur van Niehe-Media en voormalig producent en directeur van Joop van den Ende Theaterproducties.  Dergelijke vragen zijn belangrijk, omdat straks van de burger een groter waterbewustzijn wordt gevraagd. Overigens wel opmerkelijk dat dat in zo’n kikkerlandje als het onze vaak schittert door afwezigheid.

Van Lambaart was spreker op Derde Nationale Deltacongres op 1 november in Rotterdam. In de wereld van de grote theaterproducties draait het om het koppelen van creativiteit aan zakelijk ondernemerschap. Die wereld richt zich op de gemiddelde Nederlander. Hoe bereik je die? Uitgangspunt hierbij is dat je dit altijd vanuit de Nederlandse insteek en cultuur moet doen. “Belangrijk is visie, draagvlak en betrokkenheid. En denk altijd vanuit de ontvanger.”

Volgens hem moet de watersector zich realiseren dat het huidige medialandschap enorm versnipperd is. Kon je vroeger bij een grote theaterproductie nog volstaan met één enkel interview om voldoende aandacht voor de productie te krijgen, tegenwoordig moet je je op vele media tegelijkertijd richten: radio, tv, kranten, tijdschriften, Facebook, twitter, LinkedIn en tegenwoordig zelfs Instagram, een soort twitter voor foto’s. “Om 100.000 bezoekers te krijgen, heb je nu 1 miljoen berichten in de Nederlandse media nodig.”

Hij somde enkele punten op die volgens hem belangrijk zijn voor een geslaagde communicatie:

-        Begin op tijd

-        Creëer een persoonlijke band met het product of de materie

-        Benader mensen vanuit hun individuele interesse en niet vanuit een algemeen belang

-        Wees authentiek, ad rem en betrokken

-        Emotie is cruciaal voor blijvende communicatie

-        De overheid is tegenwoordig “verdacht”, het publiek gelooft niet alles zomaar van de overheid

-        Neem de gemiddelde Nederlander serieus

-        Bij een meerjarenproductie is een meerjarenstrategie nodig

“Wat essentieel is, is het aspect vertrouwen zodat mensen geld voor een kaartje uitgeven. Bij het uitdragen van de boodschap in de watersector moet het gevoel zijn: Nederland is een land om trots op te zijn en om trots op te blijven. Het Deltaprogramma speelt een heel belangrijke rol hierin.”

 


Comments are closed.