Winning schaliegas grote gevolgen op CO2-uitstoot en prijsvorming

juni 28, 2013

Zonder het verdrag van Kyoto ondertekend te hebben, heeft Amerika een grote reductie bereikt in de uitstoot van CO2. Ook zijn daar de energieprijzen veel lager dan in Europa of Japan. Hoe dit kan? Door de grootschalige winning van schaliegas, zo bleek uit de lezing van Cyril Widdershoven van TNO op de conferentie ”Schaliegas: kans of bedreiging?” op 21 juni in Hilversum. Hij benadrukte dat hij op persoonlijke titel zijn visie gaf op de geopolitieke en –economische gevolgen van schaliegaswinning en op de internationale prijsvorming van energiedragers.

Zijn stelling is dat we niet alleen naar de chemische en technische risico’s moeten kijken, maar ook naar de geopolitieke consequenties voor de beschikbaarheid van betaalbare en betrouwbare energie. “In Amerika is een relatief idiote aanpak: gewoon boren naar schaliegas. Dat bestaat in de rest van de wereld niet, zelfs niet in China.  Feit is wel dat je alleen door te boren kunt ontdekken hoeveel schaliegas er werkelijk zit.”

De grootschalige schaliegaswinning in de VS heeft de geopolitieke balans veranderd. Was de invloed van de VS op het wereldtoneel aan het afnemen, door de schaliegaswinning is de VS weer autonoom geworden. Voor de dure energievoorziening heeft de VS de wereld niet meer nodig dankzij het goedkope schaliegas. De VS voeren ook geen LNG meer in. Daarom kan Amerika zich volgens Widdershoven nu ook makkelijk terugtrekken uit het Midden-Oosten.

De grootschalige schaliegaswinning in de VS heeft ook geleid tot dalende gasprijzen in dat land. Widdershoven: “Momenteel zijn overal op de wereld de energieprijzen hoog, behalve in de VS. Het is duidelijk dat de OPEC niet zo blij is met de schaliegaswinning, omdat de stroom oliedollars sterk vermindert. In de VS zal de economie gestimuleerd worden door de lage energieprijzen. Omgekeerd: dit benadeelt de Europese concurrentiekracht met z’n hoge energieprijzen.”

De grote vraag is nu wat Europa doet op het gebied van schaliegas. Op dit moment heeft Europa geen energiestrategie voor de lange termijn. Er is wel meer aandacht voor zonne- en windenergie waarbij schaliegas als “achtervang” van groot nut zou kunnen zijn. Omdat hier de grondeigenaar niet automatisch de eigenaar is van wat zich in de bodem bevindt, zullen wildwesttaferelen zich hier niet afspelen. Wel zullen door de strenge eisen rondom schaliegaswinning de productiekosten in Europa hoger zijn, wat het schaliegas duurder maakt.

Volgens Widdershoven blijkt uit berekeningen dat als alles maar dan ook alles meezit, schaliegas in 2035 voor 45 procent deel kan uitmaken van de totale Europese gasproductie. Maar zo’n vaart zal het niet lopen. Zeker is wel dat in 2035 een groot deel van het conventionele gas op is. Dit dwingt Europa tot meer import van energie. Vraag is dan hoe we in Europa onafhankelijk blijven import van Russisch gas en olie. Maar Amerika zou ook wel eens een gasexporteur kunnen worden.

Hoe dan ook: energie zal duurder worden. Schattingen laten zien dat Europa door schaliegaswinning ongeveer 20 miljard euro kan besparen waarbij ongeveer 250.000 banen worden gecreëerd.

Momenteel kiezen energie-intensieve multinationals ervoor om de productie van Europa naar Amerika te verplaatsen wegens de aanmerkelijk lagere energieprijzen. Dit, ondanks de hogere energie-efficiëntie in Europa. Met zo’n besluit lopen ook de investeringen in Europa terug.

Zie ook het artikel Discussie schaliegas vertroebeld door winning in Amerika


Wat vindt u? Geef uw mening.